ตู้คอนเทนเนอร์สำนักงาน ห้องน้ำเคลื่อนที่
 
ตู้คอนเทนเนอร์สำนักงาน บ้านตู้คอนเทนเนอร์ | ป้อมยามสำเร็จรูป | ห้องน้ำสำเร็จรูป ห้องน้ำเคลื่อนที่
Home
Contact us
Site map
English
 
  Home Company Products References Gallery FAQ Contact
 
 
  คำถามเกี่ยวกับกระบวนการผลิต (2)

ห้องน้ำสำเร็จรูปมีลักษณะเฉพาะอย่างไรบ้าง ?
SEAS>  ห้องน้ำสำเร็จรูปนั้นจะเหมาะในการใช้งานร่วมกับสำนักงานหรือให้ลูกค้าหรือผู้บริหารใช้ เนื่องจากสามารถกำหนด
ขนาดและสุขภัณฑ์ได้ แต่ต้องมีการต่อลงระบบบำบัดน้ำเสียจึงไม่เหมาะสมต่อการใช้งานที่ต้องมีการเคลื่อนย้ายบ่อยๆ
เพราะจะไม่มีถังเก็บปฎิกูลและต้องใช้รถเครนในการเคลื่อนย้าย
ห้องน้ำเคลื่อนที่มีลักษณะเฉพาะอย่างไรบ้าง ?
SEAS> ห้องน้ำเคลื่อนที่นั้นจะเหมาะสมกับการใช้งานที่ต้องมีการเคลื่อนย้ายบ่อย เช่น ไซท์งานก่อสร้าง หรืองานนิทรรศการ
ต่างๆ เนื่องจากมีน้ำหนักเบาเคลื่อนย้ายได้ง่าย พร้อมมีถังเก็บปฎิกูลในตัวจึงไม่จำเป็นต้องมีถังบำบัดรองรับ และมีข้อจำกัดใน
เรื่องของพื้นที่ที่ซึ่งไม่สามารถกำหนดขนาดได้เพราะต้องใช้แม่แบบในการผลิต
อะไรคือถังเก็บปฎิฺิกูล มีวิธีการใช้งานอย่างไร?
SEAS> ถังเก็บปฎิกูลหรือถังเก็บของเสียคือระบบรองรับในกรณีที่ไม่มีถังบำบัดถังเก็บจะทำการเก็บของเสียไว้และต้องทำการ
สูบออกเมื่อเต็ม จากการประเมินการใช้งานคือ การใช้งานวันละ 5 ลิตร ต่อคน ถ้าถังเก็บปฎิกูลขนาด 600 ลิตร (FT-301)
และมีคนใช้งานจำนวน 4 คน จะสามารถใช้งานได้นาน 1 เดือน แล้วจึงทำการเรียกรถสูบของทางเทศบาลหรืออื่นๆ มาสูบออก

1 2 3 4 [5] 6 7
 

Frequently Asked Questions
กรุณาเลือกหมวดหมู่ของคำถาม

คำถามเบื้องต้นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
คำถามเกี่ยวกับการใช้งาน
คำถามเกี่ยวกับกระบวนการผลิต
การจัดเตรียมพื้นที่ และการจัดส่ง
คำถามทั่วไป
 
  HOME | COMPANY | PRODUCTS | REFERENCES | GALLERY | FAQ | CONTACT
ตู้คอนเทนเนอร์สำนักงาน บ้านตู้คอนเทนเนอร์ | ป้อมยามสำเร็จรูป | ห้องน้ำสำเร็จรูป ห้องน้ำเคลื่อนที่
 
 
Copyright 2014 ©, Seastrade Co.,Ltd. All rights reserved.
Tel: 02-332-7767-9 Fax: 02-332-7208
Email: contact@seastrade.co.th, sales@seastrade.co.th
https://www.facebook.com/container.seastrade