ตู้คอนเทนเนอร์สำนักงาน ห้องน้ำเคลื่อนที่
 
ตู้คอนเทนเนอร์สำนักงาน บ้านตู้คอนเทนเนอร์ | ป้อมยามสำเร็จรูป | ห้องน้ำสำเร็จรูป ห้องน้ำเคลื่อนที่
Home
Contact us
Site map
English
 
  Home Company Products References Gallery FAQ Contact
 
 
  คำถามเบื้องต้นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (2)

ฉนวนกันความร้อน โพลีสไตรลีนโฟม และ โพลียูเรเทนโฟม ?
SEAS> ในลักษณะการใช้งานปกติ โดยเป็นการใช้งานในรูปแบบสำนักงานหรือบ้านพัก การใช้ฉนวนโพลีสไตรรีนโฟม
จะได้รับความนิยมมากกว่า การใช้โพลียูเรเทนโฟม เนื่องจากจะมีค่าใช้จ่ายที่สูงกว่า และระดับในการกันความร้อนจากภาย
นอกไม่ได้แตกต่างกันมาก โดยโพลีสไตรลีนจะมีค่าสัมประสิทธิ์การนำความร้อน 0.0285 Kcal/mhº และ 0.0185 Kcal/mhº
สำหรับโพลียูเรเทน โดยโพลียูเรเทนนั้นจะนิยมใช้กันในการทำห้องเย็นหรือห้องแช่แข็ง แต่หากลูกค้ามีข้อกำหนดจำเป็น
อื่นๆในการใช้โพลียูเรเทนโฟม ทางบริษัทก็สามารถรองรับได้ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม »
สำนักงานสำเร็จรูปมีขนาดใดบ้าง และมีกี่รูปแบบ ?
SEAS> ขนาดและรูปแบบของตู้สำนักงานสำเร็จรูป ทางบริษัทฯจะมีขนาดมาตรฐานให้เลือก หรือคุณสามารถกำหนดขนาด
ของตัวตู้ได้ตามความต้องการ โดยสามารถกำหนดรูปแบบหรืออุปกรณ์ต่างๆได้ อาทิ ประตู หน้าต่าง ผนังกรุกระจกเต็มบาน
กั้นห้องต่างๆ ภายในกั้นห้องน้ำภายในพร้อมติดตั้งสุขภัณฑ์ หรือ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ เป็นต้น
ทางบริษัทผลิตตู้ลักษณะใดบ้าง สามารถทำเป็น บ้านพัก โชว์รูมสินค้า หรืออื่นๆ ตามแบบ ได้หรือไม่ ?
SEAS> ทางบริษัทฯ สามารถผลิตสินค้าตามความต้องการของลูกค้าได้ โดยสามารถลูกค้ากำหนดขนาดของห้อง เพิ่มการ
กั้นห้องภายใน หรือการกรุกระจกต่างได้เพื่อให้สอดคล้องต่อการใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นบ้านพักอาศัยแบบต่างหรือ โชว์รูมสินค้า
โดยลูกค้าสามารถแจ้งความต้องการ หรือส่งแบบร่าง มาเพื่อให้ทางบริษัทฯ ทำการเสนอราคากลับไป

1 [2] 3 4 5 6 7
 

Frequently Asked Questions
กรุณาเลือกหมวดหมู่ของคำถาม

คำถามเบื้องต้นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
คำถามเกี่ยวกับการใช้งาน
คำถามเกี่ยวกับกระบวนการผลิต
การจัดเตรียมพื้นที่ และการจัดส่ง
คำถามทั่วไป
 
  HOME | COMPANY | PRODUCTS | REFERENCES | GALLERY | FAQ | CONTACT
ตู้คอนเทนเนอร์สำนักงาน บ้านตู้คอนเทนเนอร์ | ป้อมยามสำเร็จรูป | ห้องน้ำสำเร็จรูป ห้องน้ำเคลื่อนที่
 
 
Copyright 2014 ©, Seastrade Co.,Ltd. All rights reserved.
Tel: 02-332-7767-9 Fax: 02-332-7208
Email: contact@seastrade.co.th, sales@seastrade.co.th
https://www.facebook.com/container.seastrade